Vi Tri Saigon Riverside City

De bescherelle comorien
Révision datée du 6 janvier 2018 à 14:33 par DCMAmee54036955 (discussion | contributions) (Page créée avec « [http://saigonriversidecitydatxanh.com/diem-nhan-co-ha-tang-khu-dong-sai-gon/ Saigon Riverside city] [http://saigonriversidecitydatxanh.com/ban-tin-thi-truong-saigon-rive... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Saigon Riverside city dự án Saigon Riverside quoc lo 13 hưởng trọn lợi thế mặt tiền sông Sài Gòn, mang phong cách thiết kế của một resort sinh thái ven sông với gần 100% căn hộ đều có hướng nhìn đẹp về sông Sài Gòn, hồ sinh thái và hệ thống công viên bên trong dự án, tất cả sẽ mang đến cho cư dân những giá trị sống hoàn mỹ và riêng biệt.

website dự án : http://saigonriversidecitydatxanh.com